TV& VIDEO
ĐỘ ẨM 72%
GIÓ 12 m/s
MẶT TRỜI MỌC 5:42 am